متین وب هاست هاست متین وب هاست پشتیبانی سایت اهواز قالب سایت آمین
امروز : پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱ می باشد.
متین وب هاست

انرژي

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد:خوزستان تولیدکننده ۱۳.۵درصد محصولات کشاورزی کشور است

 ظرفیت تولید

 ظرفیت تولید

امیری زاده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان و ظرفیت تولید ۱۳.۵ درصد محصولات کشاورزی کشور، در حال حاضر تولیدات دامی دارای موازنه منفی است.

به گزارش پایگاه خبری دانش و انرژی ؛ خدارحم امیری زاده اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان خوزستان و تولید کننده ۱۳.۵ درصد محصولات کشاورزی کشور در حال حاضر تولیدات دامی دارای موازنه منفی است.

وی افزود: مطمئن‌ترین عرصه که کمترین تاثیرات منفی را از کشورهای استعمارگر متحمل می‌شود بخش کشاورزی بوده و این بخش ضامن استقلال و پویایی هر کشوری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: بخش کشاورزی دارای دو بعد زراعت و دامپروری است که هردو باید متوازن باشد تا امنیت غذایی تامین شود.

امیری زاده عنوان کرد: یکی از مخرب‌ترین مشکلات، عدم توازن یا کمبود محصولات کشاورزی است و می‌توان از نظر علمی در بخش کشاورزی برنامه‌ریزی کرد تا به پایداری برسد و از تهدید امنیت غذایی جلوگیری شود.

امیری زاده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان و ظرفیت تولید ۱۳.۵ درصد محصولات کشاورزی کشور، در حال حاضر تولیدات دامی دارای موازنه منفی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: بخش کشاورزی دارای دو بعد زراعت و دامپروری است که هردو باید متوازن باشد تا امنیت غذایی تامین شود.امیری زاده عنوان کرد: یکی از مخرب‌ترین مشکلات، عدم توازن یا کمبود محصولات کشاورزی است و می‌توان از نظر علمی در بخش کشاورزی برنامه‌ریزی کرد تا به پایداری برسد و از تهدید امنیت غذایی جلوگیری شود.امیری زاده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان و ظرفیت تولید ۱۳.۵ درصد محصولات کشاورزی کشور، در حال حاضر تولیدات دامی دارای موازنه منفی است.ذایی جلوگیری شود.امیری زاده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان و ظرفیت تولید ۱۳.۵ درصد محصولات کشاورزی کشور، در حال حاضر تولیدات دامی دارای موازنه منفی است.

آخرین مطالب