متین وب هاست هاست متین وب هاست پشتیبانی سایت اهواز قالب سایت آمین
امروز : سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ می باشد.
متین وب هاست

انرژي

استاندارخوزستان :حضورمردم درصحنه برای برطرف کردن معضلات اجتماعی به عنوان رکن اصلی است

سفرنوروزی

سفرنوروزی

سفرنوروزی

استاندار خوزستان با اشاره به کاهش آسیب های اجتماعی از ضرورت حضور مردم در صحنه برای برطرف کردن معضلات اجتماعی بعنوان رکن اصلی یاد کرد.

 به گزارش پایگاه خبری دانش و انرژی، غلامرضا شریعتی  در شورای فرهنگی و اجتماعی به ضرورت و بازنگری در خصوص چگونگی پدیده های اجتماعی و علل بروز آسیب

های اجتماعی اشاره کرد.

شریعتی گفت: در مواجه با پدیده های اجتماعی باید فضای پژوهشی و علت های بروز این آسیب ها را شناسایی کنیم و تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می شود باید

با کارشناسی و وحدت رویه همراه باشد.

وی اظهار کرد: کاهش آسیب های اجتماعی صرفاً با افزایش منابع صورت نمی گیرد بلکه فرهنگ سازی همه جانبه با شناخت از روحیه و فرهنگ مردم امکان پذیر است.

شریعتی گفت: توسعه اجتماعی بدون عدالت محوری و توزیع مناسب منابع امکان پذیر نمی باشد و فقط باید با تمرکز و ایجاد فضای کارشناسی و پژوهشی وحدت رویه را

شکل دهیم و از حرکت انفرادی و تک روی در حوزه اجتماعی جلوگیری کنیم.

استاندار خوزستان ضمن اهمیت بر شمردن شورای فرهنگی و اجتماعی گفت: همه شما در دستگاهها و سازمان های می بایست از پتانسیل ها و توانمندی های خود

استفاده کنید و کار را به گونه ای انجام دهید که برای مردم ملموس باشد که متاسفانه بسیاری از دستگاهها بصورت هماهنگ در حوزه اجتماعی فعالیت ندارند و باعث

هدر رفت سرمایه و منابع می شود.

شریعتی در ادامه گفت: در پتروشیمی های استان انسجام خوبی در حوزه اجتماعی وجود دارد و شورای اجتماعی پتروشیمی های استان تعریف خوبی از حوزه اجتماعی

و کاهش اسیب های موجود انجام دادند ولی هنوز ناکافی و مورد رضایت نیست و نیاز است برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی بهتری در هر شورایی باشد.

استاندار خوزستان اظهار کرد: شرکت ها، سازمان ها و دستگاههای اجرایی موظف هستند سهم حوزه اجتماعی در مقوله های مختلف اجتماعی را انجام دهند ولی

استان باید محوریت باشد و دولت در استان مشخص می کند این برنامه ها چگونه انجام و اجراء شود.

شریعتی در پایان گفت: محرومیت زدایی و کاهش آسیب های اجتماعی منوط به پیگیری همه جانبه دولت و هم چنین حضور مردم در صحنه است و بدون حضور و مشارکت

مردم کاهش معضلات اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.

آخرین مطالب