متین وب هاست هاست متین وب هاست پشتیبانی سایت اهواز قالب سایت آمین
امروز : شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ می باشد.
متین وب هاست

انرژي

دکتر علیرضا ورناصری به مناسبت روز مسجدسلیمان: اولین در مظلومیتها

دکتر علیرضا ورناصری

دکتر علیرضا ورناصری

دکتر علیرضا ورناصری به مناسبت روز مسجدسلیمان:
اولین در مظلومیتها:

اینکه بیش از یک قرن از فوران نفت گذشته است و نامِ مسجدسلیمان در جهان شناخته شده است و حرفهایی دلخوشانه از جنسِ مباهات را تکرار چه سود ؟!!

اینک کجایِ ماجرایِ محرومیتهای فراموش شده یِ شهرمان ایستاده اییم؟؟

برای زدودن محرومیت از چهره اندوهبارِ زادگاهمان چه کرده اییم؟؟

آن مدعیانِ پرهیاهویِ درون تهی که آمدند، قلوبِ شریف این مردم را با مواعیدِ دروغین فریفتند، مطامع خود برچیده، مُهره انتخابات و بِرَندسیاسی شدند و رفتند بالانشین شدند،به زخمهای التیام نایافته مردمِ قامت خمیده مسجدسلیمان بهایی میدهند؟؟

خودکشیهایِ جوانان این شهر همانند نرخِ بیکاری اش در حال رکورد شکنی ست و حقیقتِ امروز مسجدسلیمان همین رنجهای خاموش و مظلومیتهایِ مستمر است نه گذشته ی پرافتخار و عناوین اولینهایش.

شهروندانِ مطالبه گر عشق به مسجدسلیمان و امید به آبادیش را در عملکردهایشان متجلّی میکنند نه در شعار، وعده و آرزوهای محال.

مسجدسلیمانِ خسته را نیم جانی در تن است به غرور و اصالت ، اگر هنوز دوستش میداریم بزرگش بداریم به مطالبه گری، آگاهی بخشی و مشارکت های مدنی، به انتظار الطافِ مرکزنشینان و مواعیدِمنفعت طلبانه برخی جریانات نباشیم که هیچکس مرهمی بر کهن زخمهای ما نخواهد بود بجز آگاهیِ درونیِ فرزندانِ مسجدسلیمان و تعهدِ فراگیر در ایفایِ وظایف شهروندِ آگاه.

شهر مظلومم،روزت روزی مبارک است که با دروغ و شعار، خاطرت را بیش از این نیازارند و حقوق برحقت را احیا کنند.

با تقدیم والاترین سپاس و قدردانی نسبت به زحماتِ بزرگوارانی که حتی گامی کوچک برای احیای شهرمان برمیدارند،گرامی میداریم پنجم خرداد را ،روزی برای شنیدنِ فریادهای مظلوم شهرمان “مسجدسلیمان”.

دکتر علیرضا ورناصری

شهر مظلومم،روزت روزی مبارک است که با دروغ و شعار، خاطرت را بیش از این نیازارند و حقوق برحقت را احیا کنند.با تقدیم والاترین سپاس و قدردانی نسبت به زحماتِ بزرگوارانی که حتی گامی کوچک برای احیای شهرمان برمیدارند،گرامی میداریم پنجم خرداد را ،روزی برای شنیدنِ فریادهای مظلوم شهرمان “مسجدسلیمان”.*

آخرین مطالب