متین وب هاست هاست متین وب هاست پشتیبانی سایت اهواز قالب سایت آمین
امروز : شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ می باشد.
متین وب هاست

 مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران: تغییر در سمت های سازمانی در راستای چابکی و پویایی مجموعه است

 

حفاری

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
تغییر در سمت های سازمانی در راستای چابکی و پویایی مجموعه است

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: تغییر در سمت های سازمانی در راستای چابک سازی، پویایی و رشد و بالندگی مجموعه و براساس نیاز در مقاطع مختلف صورت می گیرد.

سید عبدالله موسوی افزود: هدف از تغییرات، شایسته سالاری و ایجاد انگیزه در سطوح کارکنان، استفاده از نخبگان و نیروهای جوان به منظور رسیدن به توسعه پایدار است.

وی اظهار کرد: به طور یقیین تغییرات بر اساس مطالعه و سنجش توانمندی ها و کارآیی افراد و اینکه در چه بخشی از سازمان می توانند مفید تر واقع شوند، انجام می پذیرد.

موسوی گفت: این امر در ایجاد تحول، تحرک، نوآوری و تعالی شرکت ها و مجموعه های صنعتی نقش موثر و آثار سازنده ای خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پیوند با این مطلب افزود: با توجه به شرایط موجود و لزوم بهبود راندمان کار و افزایش فعالیت ها بویژه در ابعاد حفاری چاه ها، متراژ حفاری، گسترش خدمات فنی و تخصصی جانبی، استفاده بهینه از ظرفیت ها و همچنین بکارگیری فناوری های نوین، جابجایی در سطوح مختلف مدیریتی امری طبیعی؛عادی و قطعی می باشد.

وی اظهار کرد: اگر برداشت از قبول مسئولیت انجام وظیفه و تکلیف و یک امانت تلقی گردد، تغییر و جابجایی به طور کامل توجیه شده و امری مرسوم ملحوظ می گردد.

موسوی به شایعاتی مبنی بر جابجایی برخی مدیران و مسئولان این شرکت در فضای مجازی و یا از طریق نقل قول اشاره کرد و گفت: طرح این مسائل غیر مستند و با واقعیت تطابق ندارد و به طور واضح و روال اداری در خصوص انتصاب یک مسئول و جابجایی در سمت ها، قبل از صدور احکام با افراد گفت و گو ، تبادل نظر و هماهنگی لازم به عمل می آید.

لازم به عمل می 

آخرین مطالب