متین وب هاست هاست متین وب هاست پشتیبانی سایت اهواز قالب سایت آمین
امروز : سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ می باشد.
متین وب هاست

انرژي

استعلام از نهادهای قانونی درباره اعمال حداقل حقوق برای دانشجومعلمان

حداقل حقوق

حداقل حقوق

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حقوق دانشجومعلمان بر اساس قانون متعهدین خدمت تعیین می‌شود و اصلاح آن برای اعمال حداقل حقوق، نیازمند اخذ استعلام از نهادهای قانونی است گفت: در حال پیگیری هستیم تا اگر مجوز دادند که دانشجومعلمان هم مشمول اعمال حداقل حقوق هستند، قطعاً احکام را اصلاح خواهیم کرد، در غیر این صورت چنین اتفاقی نمی افتد.

به گزارش پایگاه خبری دانش و انرژی ، علی الهیار ترکمن درباره اصلاح احکام حقوقی دانشجومعلمان و افزایش حقوق آنها اظهار کرد: ۴۴۰ هزار تومان افزایش حقوق برای دانشجومعلمان اعمال شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: اما پیرامون تعلق حداقل حقوق به دانشجومعلمان، متأسفانه یکی از نمایندگان مجلس تشکیکی داشت مبنی بر اینکه باید حداقل حقوق به دانشجومعلمان تعلق بگیرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ماده ۶ قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش گفت: حقوق دانشجومعلمان بر اساس این قانون تعیین می‌شود و فعلاً مجوزی برای اعمال حداقل حقوق وجود ندارد.

الهیار ترکمن ادامه داد: با این حال ما این موضوع را استعلام کردیم. آموزش و پرروش دستگاهی اجرایی است که مجری قانون است و نه مفسر قانون؛ ما نمی‌توانیم قانون را تفسیر کنیم چون برای تعیین حقوق دانشجومعلمان قانون خاصی وجود دارد و تسری قانون حداقل حقوق به آن، نیازمند اخذ استعلام از نهادهای قانونی ذیربط است.

وی ادامه داد: در حال پیگیری هستیم تا اگر مجوز دادند که دانشجومعلمان هم مشمول اعمال حداقل حقوق هستند و در این صورت قطعاً احکام را اصلاح خواهیم کرد و در غیر این صورت چنین اتفاقی نمی‌افتد.

الهیار ترکمن ادامه داد: با این حال ما این موضوع را استعلام کردیم. آموزش و پرروش دستگاهی اجرایی است که مجری قانون است و نه مفسر قانون؛ ما نمی‌توانیم قانون را تفسیر کنیم چون برای تعیین حقوق دانشجومعلمان قانون خاصی وجود دارد و تسری قانون حداقل حقوق به آن، نیازمند اخذ استعلام از نهادهای قانونی ذیربط است.وی ادامه داد: در حال پیگیری هستیم تا اگر مجوز دادند که دانشجومعلمان هم مشمول اعمال حداقل حقوق هستند و در این صورت قطعاً احکام را اصلاح خواهیم کرد و در غیر این صورت چنین اتفاقی نمی‌افتد.

آخرین مطالب