متین وب هاست هاست متین وب هاست پشتیبانی سایت اهواز قالب سایت آمین
امروز : دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ می باشد.
متین وب هاست

انرژي

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستا خبر داد ؛۱۸ هزار هکتار کنجد در خوزستان کشت شد

جهاد کشاورزی خوزستان

جهاد کشاورزی خوزستان

سید احمدی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه بیش از ۱۸ هزار هکتار کنجد در خوزستان کشت شد که بسیار کم نظیر است، گفت: سطح کشت حبوبات نیز به ۲۵ هزار هکتار رسید.
به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری دانش و انرژی  ؛ عبدالرضا سید احمدی اظهار کرد: بذر گندم خوزستان را ۳۸ هزار و ۷۵۷ تن بوده و سطح قراداد منعقد شده این محصول تاکنون ۲۲ هزار و ۸۳۰ هکتار بوده است.
وی با اشاره به پروژه pvs با هدف تنوع ارقام، تامین بذور گندم و طرح گندم بنیان نیاز افزود: برنامه دیگر کشت محصولات سبزی و صیفی است که متعادل کننده محصولات کشاورزی است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: بیش از ۱۸ هزار هکتار کنجد در خوزستان کشت شد که این میزان کم نظیر است همچنین سطح کشت حبوبات نیز به ۲۵ هزار هکتار رسید.
سید احمدی عنوان کرد: سطح تعهد کلزای استان خوزستان نیز ۸۵ هزار هکتار است .

آخرین مطالب