متین وب هاست هاست متین وب هاست پشتیبانی سایت اهواز قالب سایت آمین
امروز : سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ می باشد.
متین وب هاست

انرژي

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:برداشت خرما از نخلستان‌های خوزستان

توسعه نخیلات استان

توسعه نخیلات استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: سطح زیر کشت نخیلات استان بیش از ۴۰ هزار هکتار می‌باشد که هشت هزار هکتار نهال و ۳۳ هزار هکتار بارور هستند.

به گزارش  پایگاه خبری دانش و انرژی ، خدا رحم امیری زاده افزود:پیش بینی می‌شود امسال ۲۳۰ هزار تن خارک، رطب و خرما از سطح نخیلات استان برداشت شود که این میزان نسبت به مشابه پارسال ۲۳ درصد رشد خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین پیش بینی می‌شود امسال میزان برداشت رطب و خارک با ۲۵ درصد رشد به ۵۰ هزار تن برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: استعمران، برحی، زاهدی، گنطار، خضراوی، بریم، خاصی و کبکاب از جمله خرمای استان می‌باشد که طی چند سال اخیر دو رقم تجاری مجول و پیارم نیز به سطوح توسعه نخیلات استان افزوده شده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: سطح زیر کشت نخیلات استان بیش از ۴۰ هزار هکتار می‌باشد که هشت هزار هکتار نهال و ۳۳ هزار هکتار بارور هستند.به گزارش  پایگاه خبری دانش و انرژی ، خدا رحم امیری زاده افزود:پیش بینی می‌شود امسال ۲۳۰ هزار تن خارک، رطب و خرما از سطح نخیلات استان برداشت شود که این میزان نسبت به مشابه پارسال ۲۳ درصد رشد خواهد داشت.وی ادامه داد: همچنین پیش بینی می‌شود امسال میزان برداشت رطب و خارک با ۲۵ درصد رشد به ۵۰ هزار تن برسد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: استعمران، برحی، زاهدی، گنطار، خضراوی، بریم، خاصی و کبکاب از جمله خرمای استان می‌باشد که طی چند سال اخیر دو رقم تجاری مجول و پیارم نیز به سطوح توسعه نخیلات استان افزوده شده اند.شود که این میزان نسبت به مشابه پارسال ۲۳ درصد رشد خواهد داشت.وی ادامه داد: همچنین پیش بینی می‌شود امسال میزان برداشت رطب و خارک با ۲۵ درصد رشد به ۵۰ هزار تن برسد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: استعمران، برحی، زاهدی، گنطار، خضراوی، بریم، خاصی و کبکاب از جمله خرمای استان می‌باشد که طی چند سال اخیر دو رقم تجاری مجول و پیارم نیز به سطوح توسعه نخیلات استان افزوده شده اند.

آخرین مطالب