متین وب هاست هاست متین وب هاست پشتیبانی سایت اهواز قالب سایت آمین
امروز : جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۷ می باشد.
متین وب هاست

انرژي

با حکم وزیر بهداشت؛نماینده وزیر بهداشت در امور اجرایی بیماری کرونا در خوزستان منصوب شد

بیماری کرونا

بیماری کرونا

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، دکتر علیرضا افشار را به عنوان نماینده خود در امور اجرایی بیماری کرونا در استان خوزستان، منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری دانش و انرژی ، متن این حکم به شرح زیر است؛

“جناب آقای دکتر علیرضا افشار

بدینوسیله به عنوان نماینده اینجانب جهت نظارت بر امور اجرایی بیماری کرونا در استان خوزستان منصوب می شوید تا با هماهنگی معاونت های محترم ذیربط در ستاد وزارتخانه و روسای محترم دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان موارد را نظارت و روزانه به اینجانب گزارش نمایید.

دکتر سعید نمکی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، دکتر علیرضا افشار را به عنوان نماینده خود در امور اجرایی بیماری کرونا در استان خوزستان، منصوب کرد.به گزارش پایگاه خبری دانش و انرژی ، متن این حکم به شرح زیر است؛”جناب آقای دکتر علیرضا افشار بدینوسیله به عنوان نماینده اینجانب جهت نظارت بر امور اجرایی بیماری کرونا در استان خوزستان منصوب می شوید تا با هماهنگی معاونت های محترم ذیربط در ستاد وزارتخانه و روسای محترم دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان موارد را نظارت و روزانه به اینجانب گزارش نمایید. دکتر سعید نمکیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، دکتر علیرضا افشار را به عنوان نماینده خود در امور اجرایی بیماری کرونا در استان خوزستان، منصوب کرد.به گزارش پایگاه خبری دانش و انرژی ، متن این حکم به شرح زیر است؛”جناب آقای دکتر علیرضا افشار بدینوسیله به عنوان نماینده اینجانب جهت نظارت بر امور اجرایی بیماری کرونا در استان خوزستان منصوب می شوید تا با هماهنگی معاونت های محترم ذیربط در ستاد وزارتخانه و روسای محترم دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان

آخرین مطالب